Category
  
현중세상 
  
 DSP태국 공식사이트에 올라온 어제 출국관련 현중이 소식

1 〖090609☆贤☆新闻〗金贤重6/8号发高烧昏迷被送入院  
出处 DSPnet(Thailand)

http://www.dspent-thailand.com/news/newsupdated/2009/20090608.html


รายงานข่าวแจ้งว่า คิมฮยอนจุง หัวหน้าวง SS501 ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 8 มิถุนายน 2552 เนื่องจาก นักร้องหนุ่มมีไข้ขึ้นสูงและหมดสติ ขณะนี้อยู่ระหว่างแพทย์ตรวจเช็คอาการและให้พัก ทำให้กำหนดการมาเยือนเมืองไทยวันที่ 8 - 10 มิถุนายนนี้ ถูกเลื่อนออกไปก่อน โดยหลังจากนี้ทั้ง 5 หนุ่ม SS501 มีกำหนดการออกอัลบั้มชุดที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม และมีทัวร์คอนเสิร์ตในต้นเดือนสิงหาคมที่เกาหลีและญี่ปุ่น และคาดว่าจะเป็นไปตามกำหนดเดิม  


转自soompi ss501版 英文翻译

"Kim Hyun Joong, the Leader of ss501 was brought to the hospital at dawn of June 8 because he is unconcious from high fever. He is currently going through condition check-up and resting at the hospital. Due to this unexpected circumstance, his schedule in Thailand on 8-10 of June has to be postponed. However, the release of second album in July and Asia tour concert in the beginning of August is expected to be on schedule."  
  
ss501队长金贤重在6月8日因高烧昏迷被送到院

他目前正在医院接受检查及休息

由于这意外情况下, 他原先安排6月8-10日, 在泰国的日程已被推迟

但是. 预计在7月发行的第二张专辑及在8月初的亚洲巡回演唱会将如期进行  
리더 김현중이 고열때문에 6월 8일 새벽에 병원을 찾았다고 되어있네요.
(unconcious라고 고열로 인한 무의식으로 병원에 갔다라고 해석이 되네요)
현재 병원에 입원해서 건강을 체크하고 쉬고있는 중이라고합니다.
태국에서의 8~10 일정은 연기되었지만 7월의 앨범발매와 8월의 아시아투어는 예정대로 진행할거라고 하네요.


체리청명
음 정말 아무일 아니어야 할텐데요. 정말 아프다면 어서 건강하길 바래요..걱정걱정. 09-06-09
10:42:04
 


심장
도대체가 하루도 편히 쉴 날이 없어보이네요
본인은 바쁠 때라고는 하지만.. 건강은 적당히 챙기면서 바빠야죠 ㅠㅠ
스케쥴 조정 잘 해서 얼른 낫고, 앞으로 일정도 너무 빡빡하지 않았으면 좋겠어요
다른 멤버들도 아프지 마요..
09-06-09
10:51:16
 


현중이모님
제발 몸조심해.. 우리 오공돌이 모두다들... 아프단말 들으면 가슴이 쓰려와..
어떻게 해줄수도 없는데 또 어제가 4주년이었는데.....
09-06-09
11:03:43
 


깜찍별
부디 별일없길......
많이 아픈거 아니길....
빨리 회복되길... 빕니다.........
09-06-09
11:16:25
 


커피한잔의여유
정말 별일없길 간절히 기도해봅니다...빨리 정확한 소식 들어왔음 좋겟어요,,암것도 할 수없는상태..ㅠㅠ 09-06-09
11:23:08
 


미스마플
건강하셔야되는데...ㅠㅠ치료 잘 받고 활짝 웃는 모습 보여주세요. 09-06-09
11:23:56
 


완소남더블!
다른건 다 몰라도 건강은 좀 ㅠㅠ 챙겨가면서 했으면 좋겠네요! 09-06-09
11:28:11
 


우주로
여러가지로 몸도 마음도 힘들어서 탈이 났나보네요. 에휴.. 빨리 건강 되찾기를 !! 09-06-09
11:31:25
 


이연
정말 별일이 아니길 간절히 기도합니다 09-06-09
11:31:54
 


샛별이누나
현중아....어쩌면 좋으니...
요즘 계속되는 강행군으로 안그래도 위태위태해서...지켜보는 누나맘이 너무 불안했는데...
이런 소식을 들으니, 너무 마음이 아프다....ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
제발 별일이 아니었음 좋겠어...
누나는 그저 이번에도 기도 밖에는 해줄수가 없어서, 미안하다....
얼른 기운 차리고 일어나렴.......
09-06-09
11:34:21
 


꽃처럼 살고파
건강이 먼저인데...어찌 스케줄이 빡빡하다 생각을 했지만
이렇게 쓰러지면 우린 어떻하라고....
진짜..한달 푹 쉬라고 하고 싶지만.........
어른 기운차려 건강한 모습 보여주길...........ㅠㅠ
09-06-09
11:41:34
 


국산완두콩
너무 속상하네요 안그래도 야윈모습에 맘이아팠는데...결국!
것도 6월8일이라는 날짜에 더욱 속상해서..
09-06-09
11:46:11
 


한걸음뒤에
정말..............
속상하고,,,,,,,,,,,,,,,안타까워서,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
현중아...................ㅜ.ㅜㅜ...ㅜㅜ..ㅜ.ㅜ.
09-06-09
11:46:11
 


이마코코데
정말 기뻐해줘야 할 요 며칠동안 너무 힘든 소식들로 마음이 너무 무겁네요.
아직까지 너무 조용한것도 걱정이 되고...
빨리 무슨 확실한 얘기가 있었으면 좋겠어요.
현중이가 너무 안쓰러워요...
09-06-09
12:11:09
 


케쉬
사람사는세상 무슨인들어때요 그냥 믿고 기다려요 내일은....리더 웃는 모습 볼수있으면 돼요 바쁠때가 좋을때라면 아프지 말던가....걱정하는 우리..맘 알지 09-06-09
12:22:45
 


Love HJ
아무리 그래도 고열로 쓰러지지까지 전구증상이 있었을 것인데... 본인을 비롯해서
아무도 몰랐다는 것이...ㅠㅠㅠ 누구를 막론하고 건강은 건강할 때 지켜야 하는데...
아프고 병들면 정말 돈 이 아무 소용 없음을...더욱 자각하면 좋을 것을...
빠른 회복 기원하면서... 우리 모두 건강은 건강할 때 지킵시다. 그리고 몸에 이상이
느껴지면 무시 하지 말고 아껴 줍시다. 아무리 젊은 20대 라도....무쇠가 아닐진대...
09-06-09
12:33:58
 


꿈의 대화
너무 오래 많이 아프진 말았으면 좋겠어요.
병원에 있는 동안 푹 쉬어서 재충전하고,
다시 건강한 모습으로 좋은 모습 많이 보여 주세요.
09-06-09
12:39:04
 


ellie
현중아 많이 아픈거 아니였음 좋겠다 얼른 나아..
아 속상해요 정말.. ㅠㅠ
09-06-09
12:43:16
 


다브리
이런 가슴아픈 소식 .. 정말 .. 쏟아지는 스케쥴도 스케쥴이지만 할머니 걱정으로 우울한 우리 리더... 요즘 항상 왠지 걱정되더니.. 아우~ 우리 리더.. 얼른 일어나라라고 하기보단.. 충분히 좀 누워있다가 털고 일어나라고 말하고 싶어.. 기운내고 멤버들도 많이 놀랐겠다.. 현중리더!! 몸 좀 완전히 추스리고 일어나.. ㅠ.ㅠ 힘내!!! 09-06-09
12:46:33
 


넌감동이야
현중이오빠.......제가 보쌈해서 3박4일 먹고자고싸게 ㅠ.ㅠ 제가 책임질게요!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
제발 아프지좀 말지....
09-06-09
12:59:04
 


너부리
아니 이건 또 무슨 심장 내려앉는 소식이랍니까 ㅠㅠ
얼른 낫기를...ㅠㅠ 걱정이네요 정말.
09-06-09
13:00:03
 


덤벼얏얏
헐.. 현중오빠 자꾸 아프다는 소식 자주 들리네요..
얼마전에 할머니 소식도 들리고 저 글 보니까 많이 걱정되네요 ..ㅠㅠ
09-06-09
13:01:51
 


인생은 더블이다
태국팬분들께서도 마중나오셨다가 돌아가셨다고.. 아무튼.....에휴 어쩐답니까.. 파이팅! 09-06-09
13:32:16
 


규종사랑
윗분들 말씀대로 몸고생 마음고생이 더해서 이 상황까지 온 것 같아요.
스케줄 빼도 쉬지 못하는 상황이잖아요.
싱글3집때 부터 늘 하고 싶은 말이였는데 현중이 스스로가 조금만 본인을 아껴주었으면해요.
건강은 건강할 때 지킬 수 있거든요.
아시아투어 정규2집대박 보다 누나가 바라는건 아프지말고 건강하게 활동하는거야.
우리 리다님 건강이 재산이예요.
얼마나 자유시간이 있을지 모르지만 많이 먹고 푹 쉬기...
기껏 이런 말밖에 못하는 팬이라 정말 미안해.
09-06-09
13:36:52
 


더블이최고
현중이가 아프다는게 맞는가 보네요 공홈에까지 올라온거보면 ㅠㅠ
살은 많이 빠져도 잘 안아프던 우리애들인데 요즘은 많이들 아픈것 같아요 ㅠㅠ 속상하네요 아프지마..
고열은 진짜 위험한건데 아마 의식이 돌아왔다해도 몸에 힘이 하나도없고 엄청 힘들거에요
스케쥴이고뭐고 다 하지말고 푹쉬게.. 잠 좀 자게 해줬으면 좋겠어요
스케쥴이 없다해도 연습이며 녹음이며 항상 바쁘니까 몸 챙길시간이 없었을거에요 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
이번엔 좀 제대로 푹쉬고 안정 좀 취했으면 좋겠네요
올해들어 꽃남이고 앨범이고 다 대박나서 좋지만 애들은 더 힘들어하니까 너무 안쓰러워요 ㅠㅠ
병원가서 다같이 진찰 좀 받고 건강 좀 챙겼으면 좋겠네요..
현중아 빨리 나으렴 ㅠㅠ 누나 가슴이 찢어진다 ㅠㅠ 우리 리더 빨리 툴툴 털어버리고 일어나자~
09-06-09
13:39:48
 


oom규
점점 리더 쓰러졌다, 병원에 실려갔다라는 소식에 익숙해지는 제 자신이 무섭네요. 이런소식 다신 안들었으면 하는바램이에요~ 속상해요. 09-06-09
13:44:03
 


hanako
ヒョンジュンくんが早く良くなるようにお祈りしています。 09-06-09
13:44:56
 


미녀와현중
아....ㅠㅠ어떡해요 정말 아무일도 없었으면 좋겟어요..빨리 나아서
웃는 모습보여줘요ㅠㅠ
09-06-09
14:10:16
 


안나와요
현중군 정말로 힘들겠어요. 현중군 가정의 모든 가족, SS501 모든 멤버, 가족, 그리고 601의 모든 사람들이 전부 건강하고 좋은일만 있었으면 하네요. 현중군 빨리 아프지 말고 건강해졌으면 좋겠어요. 09-06-09
14:29:08
 


엘프현중이
금쪽같은 우리 현중아....ㅠㅠㅠ
더이상 아프지마....ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
얼른 일어나서 밝게 웃는 모습으로 걱정하는 팬들에게 웃음을 주렴....ㅠㅠ
사랑한다........ㅠㅠㅠ
09-06-09
14:32:57
 


듕이네
스케줄이 아슬아슬하다고 생각했는데....
역쉬나ㅠㅠ 눈물나요 ㅠㅠ
태국팬분들이 잘 이해해주겠죠??

지금 아니면 할수없는 것들과 꼭 필요한것들인것은 알지만...
정말 중요한것은 건강이잖아요..
울리다 뽈따구에 살 오른거 보고푸당...
09-06-09
14:38:02
 


Bolivia
이왕 이래된거 푹쉬고 기운차렸으면 좋겠습니다.
미리 잡힌 스케쥴은 그렇다치고,
적당히 조율하면서 윈윈하길 바래봅니다...ㅠㅠ
09-06-09
14:53:51
 


귤사랑해
아프지말자 ㅠㅠ정말 현중이 아프다는 소식에 많은 일들을 할수가 없네요 ㅠㅠ
빨리 났기를 기도할뿐 해줄수 있는게 없어서 참 안타깝네요..
좀 쉬고 잘 먹고 그래야 할텐데...
리더 현중...힘내...진짜 아프지마ㅠㅠ기도할께....
09-06-09
14:54:31
 


치아
다들 속상한건 마찬가지니까~~~
현중이가 푹쉬고 빨리 일어나도록 팬들이 응원해주자구요!!!
우리끼리 맘상하면 안되잖아요~~~^^
현중아 빨리 기운차려야해!!!
09-06-09
14:57:41
 


그대만이
현중이가 몸과 마음이 모두 탈진했나 보네요.
작년부터 과도한 스케줄에 드라마에 대한 스트레스로 힘들었던데다 건강회복 할 틈도 없아 계속 밀어 닥친 스케줄에 해외 공연 팬미팅 등등.. 정말 철인이 아니고서야 어디 감당 되겠어요?
게다가 할머님 일까지 현중이가 여러모로 힘들었을텐데 내색 안하고 방송 같은데선 계속 밝은 모습만 보여주니.. 정말 힘들었을거예요.
게다가 뮤비도 3일 밤새서 찍고 햅틱광고 바로 밤새 찍었으니 4일을 새운거 아닌가요? 그리고 하와이 갔다 와서 몇일 안돼서 또 태국 간다고 하고.. 정말 병 날만해요..
정신적으로도 힘든데 안 쓰러지면 이상한걸지도.. 어쨋든 다른 생각 하지말고 푹 쉬어주길 바래요.
현중아! 건강해야 우주정복도 하는거다. 네 생각대로 깡으로만 버티기엔 네가 너무 많이 지친거야.. 몸이 하는 말도 좀 귀담아 들어주렴..
09-06-09
15:08:59
 


아일랜드
아침에 이 글 보고 많이 놀랐었는데.. 오늘 날씨까지 이러니 더 힘이 안나네요ㅠ;;
어서 훌훌 털고 일어나길 바래야 하는건지..엄살이라도 부려서 좀 더 푹 쉬길 바래야
하는건지..;; 지금껏 앞만 보고 달려왔으니 며칠 정도는 아무 걱정 말고 푹 쉬었으면
좋겠어요~ 건강은 정신력만 가지고 지킬 수 있는게 아니니까..현중아~~알겠지?ㅠㅠ힘내~
09-06-09
15:26:38
 


푸힝
오빠들 제발 아프지말아요...ㅜ
오빠들 아프면 저희걱정되요...
보고 울컥했네요....태국일정무사히 마치고 다시 돌아와 편히 쉬었음 좋겠네요...
힘내세요 현중오빠~!!
09-06-09
16:03:31
 


쭌니
현중 오빠 아프지말아요...오빠 푹쉬다오세요 ...
빨리 건강 되찾길 바래요!
현중 오빠 힘내세요!
09-06-09
16:35:02
 


으헝헝김규종
아...걱정되네요ㅠㅠ 진짜 며칠만 .. 푹 쉬게해주면 좋겠어요....
스케쥴때문에도 그렇고, 할머님때문에 많이 힘들었을 텐데..
건강이 제일 중요한거니까 건강 꼭 잘챙겼으면 좋겠어요......!
09-06-09
16:58:15
 


영생아뽀뽀
오빠몸은 오빠혼자만의것이 아니예요..
아프지마요 정말.. 항상 아프지말라는말밖에 할수없어서 정말 많이 미안해..
말밖에 할수없어서...미안해...
09-06-09
17:04:17
 


공감501%
현중오빠~빨리 몸 낫길 바래요ㅠㅠㅠㅠ
오빠가 아프니깐 나도 아픈거 같애요ㅠㅠㅠ
09-06-09
17:09:36
 


바다보다가
건강 잘 챙겨야 하는데...
아픈거 어서 나아 다시 건강한 모습으로 봤으면 좋겠어요.
09-06-09
17:10:09
 


lovely_k
걱정되네요...요즘 아픈단 소식이 자주들리는 듯 한데...
조금씩 쉬어가면서 하면 좋으련만...
현중아~건강이 최고인거야...빨리 기운차리고...
아프지말고~건강 잘 챙기길~!!
09-06-09
17:21:05
 


오공일스런
현중오빠.. 열은 내렸을까..
그냥 아무생각말고 푹 자고~ 다시 건강해져야해요..!!
그래야 콘서트에서 트리플이랑 같이 놀지..ㅠㅠ..

아프지 말고...다 잘될테니깐.. 아무 걱정 하지말구요...
힘든일 있음 혼자 다 짊어지지말구.. 무슨말 하는지..알죠?!
건강하라구요~아프면 안돼요... 아프지마요..!!ㅠㅠ
09-06-09
18:02:40
 


행복별
제발 아무일도 아니길...현중돌이 힘내요...걱정이 너무 되네요 09-06-09
18:48:44
 


넌 나의 천국
건강이 먼저인데...컴백 미뤄도 되니까 푹~~~~쉬세요....제발..
저희는 언제까지나 기다릴수 있어요~~
꽃남 때부터 현중오빠 많이 아픈듯...너무 걱정되네요...
09-06-09
18:55:24
 


규아가밥묵재
최근 너무 자주 현중오빠 입원하셨다는 소식을 많이 접하게 되서
가슴이 아프네요...이번만 몇번째 인지 정말.. 쉬엄쉬엄 몸 챙겨가면서
했으면 좋겠어요..컴백 조금 미뤄져도 좋고 콘서트 조금 미뤄져도 좋으니까
건강을 우선시 했으면 좋겠네요.. 너무 걱정되요..빨리 완쾌 하셨으면 좋겠어요..
09-06-09
19:17:53
 


꼬마501
으휴.. 현중이오빠.... 힘들겠어요.....ㅠㅠ
잘지내는줄만알고지나갔었는데 갑자기 이런소식들리니까슬퍼지네요...
고열.. 무섭지만 현중오빠얼른나아야되요ㅠ3ㅠ
오빠들 힘든거.. 아픈거.. 다제가대신했으면좋겠네요ㅠ3ㅠ
09-06-09
19:18:40
 


옴므파탈현중
현중아~~~제발 아프지마 !!! 니가 아프다는 소식 들릴때마다 팬들은 심장이 쿵 떨어진단다
빨리 회복하길 기도할께~~~~힘내!!
09-06-09
19:37:08
 


손잡고규종
지금 이 상황에서는 다른 어떤말보다도
현중군이 얼른 건강을 되찾기를 바라는 말이 가장좋을것같네요.
현중군, 지금 아픈거 빨리나아서 건강되찾아요~
09-06-09
19:42:53
 


아련맘
어제부터 아무일도 손에 잡히지가 않네요. 빨리 나아서 환하게 웃는 모습을 볼수 있기를 ....... 09-06-09
19:49:55
 


샤르망현중
진짜 많이 속상하네요ㅠ
현중아~~아프지마~~~!!
정말 현중이 아프다는 말 나올때마다 누나도 덩달아 아파온다....그러니까 울 현중이 아프지마고 얼릉나아~!! 우리 현중이 힘내자~~!!
09-06-09
19:51:38
 


오아시스a
아아, 역시나 아픈거였군요..
제발 현중오빠 안 아팠으면 좋겠어요..
너무 무리하지도 말았으면 좋겠는데.. 조금만 더 건강에 신경 써주으면 좋을텐데...
제발 앞으로는 아픈일이 없었으면 좋겠네요..
얼른 나아서 건강에 조금 더 신경쓰고 힘내자! 현중오빠!
09-06-09
19:54:39
 


미야수빈
아 정말 현중오빠 너무 안타까워요ㅠ
요즘 너무 자주자주 아프시고, 게다가 안 좋은 일까지 겹쳤으니 에효 ㅠㅠ
현중오빠 힘내세요~!!
09-06-09
20:27:12
 


댓글의 논지에서 벗어난 댓글들은 모두 다 삭제조치를 하였습니다.
댓글은 아름다운 601을 만들어가는 가장 기본적인 자세입니다. 자신의 댓글로 인해 다른사람에게 피해를 주진 않는지, 논란의 소지가 되지 않는지 댓글을 쓰실 때 한번 더 생각하고 써 주시길 바랍니다.
앞으로 현중군의 쾌차를 비는 격려와 응원의 댓글을 달아주시길 바랍니다.
09-06-09
21:41:52
 


개소현중군
젊어고생은 사서도 한다지만!!!! 건강은 챙겨가면서 하길...
저..건강은 건강할때 지켜한다는걸 누구보다 절실하게 알거든요.
현중군 젊다고 무리하지말고 건강할 때 건강 지키길 바래요.
09-06-09
21:51:34
 


수달사순
흐 ㅠㅠ.. 정말이지 현중오빠..
너무 자주 아픈것 같아서 속상해요 ㅠㅠ
열정적으로 하는것도 좋지만.. 그래도 자기건강 잘 챙겨가면서 했으면 좋겠어요ㅠㅠ
벌써 몇번째 쓰러지는건지.. 무슨소식인가 했더니 ㅠㅠ..
마음이 아프네요.. 현중오빠 힘내요 ㅠㅠㅠ 왜이렇게 자주아픈거야 ㅠㅠ정말
09-06-09
21:54:36
 


펫형준
우결 몰아찍기 할때부터 꽃남 촬영중 실신이나 건강악화 소식 접할때 마다
브라운관에 비치는 현중군 모습보면 좋기도 했지만 마음 한켠으로는 안타까울때가 많았어요,,
앞으로 정규 2잡활동 아시아투어등 굵직한 스케쥴을 소화해야할텐데
현중군 성격에 완벽한 모습 보여주고자 얼마나 연습을 할까요? ㅠ
이기사를 보니 기대보단 걱정이 앞서네요- 건강이 최우선이니까 몸관리 잘하고 너무 무리하지 말기를 !
09-06-09
21:55:43
 


김듕
왜 오빠 맨날 아퍼..ㅜㅜㅜㅜ
아프면 무리하지 말구 꼭 쉬어야되 ㅜㅜㅜ
09-06-09
22:04:51
 


블링블링 현중
현중이 왠만하면 아프다 안할텐데... 얼마나 아프면 입원까지 했을까요?
정말 속상하네요.. 어쩌면 좋답니까?
아무리 젊어도 몇번이고 쓰러질 정도면...
건강먼저 생각했음 좋겟네요...
좀 느리게 가자구요.. 현중이 화이팅...
09-06-09
22:27:41
 


엉뚱반현중
제목을 보고 '뭐지?'하고 들어왔는데...내용을 보니 슬프네요...고열로 인한 무의식이라니....태국
일정은 연기가 되었군요...이왕 이렇게 된거 당분간 다 나을 때까지 푹 쉬었으면 좋겠네요~요즘
드라마 끝나고 나서도 한참동안 바빠서 쉬지도 못하고 밤을 새기도 했으니 병이 날 만한....쓰러
져서 새벽에 병원을 갔다는 소리에 눈물만 나네요~스케줄보단 건강이 우선인데...건강 잘 챙기
고 몸 관리 하길....또 하필 4주년에...슬픈 소식이....오빠 푹 쉬고 다시 웃는 모습 보여주길...
09-06-09
22:31:54
 


으항하아
아 맘아파 ㅠㅠ 오빠 빨리 나으세요 그리고 제발 몸관리좀 하세요 ㅜㅜ
이 좋은날.... 정말 보약 하나 지어드리고싶다
09-06-09
22:35:28
 


싸랑해
진짜 가끔은 컴퓨터 켜기가 무서워요 ,,,, 오빠 혹시나 아프다는 기사 뜰까봐 ,, 근데 이게 뭐예요 ㅠㅠㅠ 이번이 몇 번짼가요 제발 일보단 몸을 더 생각하자구요ㅠㅠ 무리한 스케쥴도 그렇지만 밥은 제대로 먹고다니는 건가요??? 육체적으로나 심리적으로나 많이 지쳐있는거 천천히라도 좋으니 제발 치료도 받고 많이 먹고 건강하게 보자구요 ,,,트리플 소원입니다 오빠 다시 볼 통통해진 모습 보는거,,, 09-06-09
23:20:58
 


걸조누나
현중군 소식에 날씨도 그렇고...맘이 안좋네요...
요즘 얼마나 심신이 피로했을까......에휴.....정말 빨리 나아서 건강해지길 바래요..
현중아.....널 알게돼서 행복한 날이 더 많지만 이런소식 들으면 정말 슬프다...
09-06-09
23:23:56
 


햄스터
현중이 오빠~`
힘내세여 건강이 우선인데 무엇보다~
빨리 나으세여~~`
너무 무리하지말구 쉬면서 하세여~
나머지 멤버들도 안아프면 좋겠어여~
09-06-09
23:40:28
 


리더HJ
요즘 열감기가 너무 심하다고 하는데....
아직까지 고열로 고생하는 건 아니겠지~
몸을 그정도까지 밀어붙이다니~ 대체 얼마나 무리해서 또 달려온거야~!
우리 팬들은 너의 모습도 좋다만 가장 좋은건 니가 건강한 모습으로 예쁘게 웃어주는건데 ㅜㅜ
얼른 열이 내리고 좋은 약과 숙면, 어머니가 챙겨주시는 영양만점 삼시세끼 꼬박
챙겨먹어서 얼른 건강회복 했으면 좋겠다~
현중아~ 건강이 가장 중요한거야! 모든건 건강 다음이라는거 꼭 기억해주라~!!!!!
09-06-10
00:48:21
 


귤종이
현중오빠 너무 아프지마세오 ㅜㅜ
걱정되요 .. 무리하지마시구요 ㅜㅜ 몸도생각해야줘
언능회복해세요 !!
09-06-10
00:54:38
 


쭝이최강
현중아~~무리한 스케줄에 쉴 틈도 없이 바쁘게만 지내다보니 몸 돌볼 틈이 없었나보구나.
건강검진 아무 이상없이 나왔다고해서 다행스러워 했는데...
이 기회에 좀 쉴수 있었으면 좋겠어. 네가 아프면 우리모두도 아프다 ㅠ.ㅠ
아프지 마, 현중아 ㅠㅠ
09-06-10
01:01:20
 


장쯔앵
아이코....
꽃남 끝나고 그래도 얼굴이 좀 나아졌다 싶어서 안심했었는데
몸이 완전히 회복되지 않았었나 보네요.
어서 나았으면 좋겠네요~
올해들어 자꾸 아픈 것 같아서 맘이 아프네요.
09-06-10
01:04:04
 


우쭈쮸둥이
오로지 단 하나
김현중군의 건강만을
소망합니다.
09-06-10
14:16:02
 


오공돌이리다重
인생은 새옹지마라고 좋은일만 있는 건 아니네요
얼른 나으셔서 언제까지나 건강하셨으면 좋겠어요
몸의 무리가 안 가게 스케줄 쉬엄쉬엄 해주세요
09-06-10
15:49:52
 


얘들아~
건강이 좋아진것같았는데 아니였군요...
정말 꽃남끝나고 아무것도 안하고 3개월정도 쉬었으면 했는데
진짜 너무 하네요
이것저것 너무 많이 시키네요 스케줄 좀 요령있게 잡았으면 좋겠어요
09-06-10
23:52:30
 


별j
도저히 한 사람이 해낼 수 없는 스케쥴이란 생각입니다.
할 말 많지만 그저 현중군의 건강만 기원할 뿐이에요...
09-06-11
04:23:19
 


HJ홀릭
건강은 건강할때 지켜야 한다고 하는데..
다시 살인적인 미소를 띄우며 우리 앞에 나타나기를... 건강하기를... 기도합니다.
꼭 낫고, 더 건강해져야 해야 멋진 모습으로 아시아와 전 세계, 우주의 멋진 콘서트 투어를 하지요..
근데 왠지 어디서 춤 연습을 하고 있지 않을까 상상이 되는 건 왜인지.. ㅎㅎ
생각만 해도 므훗해요 *^^*
09-06-11
14:42:01
 


 

34901 정보   꽃남 ost 멜론, 엠넷 선공개되었네요 (+싸이추가) +18  알포규 2009/03/06 613760
34900 정보   2007年 일본 신인 아티스트 세일즈 11위/16위 랭킹 축하 !!!!!!!! +22  Pearl 2008/01/21 220027
34899 기타   투표: 서울드라마어워즈, 곰티비, Mnet 20's Choice 外 +452  겨울이 2009/08/05 53110
34898 정보    허영생 대구점 싸인회 당첨자 (수정) +38  ♥아귀오공일♥ 2011/06/10 48461
34897 정보   온라인 한터집계 판매점 (일반판 & 한정판 예약판매) +163  하루히 2009/10/14 26464
34896 정보   투표 : 서울 드라마 어워즈 (한국권2위), 곰티비 +172  따뜻한눈빛 2009/07/17 21900
34895 공홈   임원공지 - 형준군 생일파티에 관한 중요 공지사항입니다. +39  임원진 2010/07/13 21346
34894 이미지   051107 사랑 리필... ♥ 01회 "나 알아요?" +70  윤PD 2005/11/08 20798
34893 정보   요번주 love like this 나온곳 +44  그대여♡ 2009/10/31 20634
34892 정보   SS501, 따로 또 같이! +648  크레딧 2010/07/30 20179
34891 이미지   [M 카운트다운] SS501, '우리가 1위' +26  SERAPHIM 2006/01/06 19896
34890 정보   효율적이고 가능성 넘치는 다음주 1위를 향한 좋은 방법!! +87  wtvwmj 2009/11/13 19366
34889 이미지   "니 같으면 떨어지겠어요?" +77  홀릭이수달 2005/11/09 19196
34888 정보   12월 3일 목요일 컬투쇼 SS501 출연 +147  ♡까뮈끌로델♡ 2009/11/24 19057
34887 정보   SS501 미니앨범 [REBIRTH] 스페셜 에디션 예약 정보 +216  Gr.규 2009/10/14 18861
34886 정보   김현중과 키이스트의 6월 행보 +529  kazha 2010/06/30 18210
34885 멀티   직캠-091006 인천공항출국 :: 완쾌후 첫 공식무대를 위해 떠나는 현중이 +71  강아지풀 2009/10/06 17208
34884 정보   SS501측, “계약 만료 김현중 행보 논의 시기상 적절치 않아” 外 +211  완소정민~♡ 2010/05/06 17126
34883 기타   kbs 대중가요 선호도 조사 (이번주에도참여바람) +97  알포규 2009/11/02 16977
정보   DSP태국 공식사이트에 올라온 어제 출국관련 현중이 소식 +74  현중세상 2009/06/09 16614
34881 기타   2009 KDF 투표(모두 힘 모아야 할때예요!!) + 기타 투표글 +98  찬란한더블 2009/09/24 16392
34880 이미지   051108 사랑 리필... ♥ 02회 "보면몰라요? 거짓말 하고 있잖아요" +76  윤PD 2005/11/09 15960
34879 이미지   지빈이와 함께 +103  허수달이최고 2005/11/10 15855
34878 정보   SS501, 새 미니앨범 'REBIRTH' 재킷 사진 '공개' +262  다즐링v 2009/10/12 15541
34877 기타   SS601 현 운영자 이마코코데에 관한 의문 +309  Bonnie 2010/07/29 15485
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[1397]